Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), στις μέρες μας εφαρμόζονται σχεδόν σε όλες τις επιστήμες (Γεωλογία, Οικονομικά, Περιβαλλοντικές – Ενεργειακές εφαρμογές, Συγκοινωνιακά, Εφαρμογές διαχείρισης Υδάτων, Ασφάλεια, κ.τ.λ.)  προσφέροντας μεθοδικότητα και ποσοτικοποίηση στη διαχείριση των Περιγραφικών και των Χωρικών δεδομένων.
Η σελίδα αυτή ασχολείται με θέματα που αφορούν τα GIS  σε σχέση με την εκμάθησή τους με μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων η  σεμιναρίων, τις εφαρμογές τους καθώς και την προσφορά υπηρεσιών Χαρτογράφησης – Τηλεπισκόπησης. Επίσης προσφέρονται υπηρεσίες σχετικά με την εκπόνηση  Γεωλογικών – Περιβαλλοντικών μελετών.