Χρήση γεωμετρικής στρέβλωσης για τη σύμπτωση γεωλογικών φύλλων και ιστορικών χαρτών

Χρήση γεωμετρικής στρέβλωσης για τη σύμπτωση γεωλογικών φύλλων https://www.semanticscholar.org/paper/Rubber-sheeting-of-Historical-Maps-in-Gis-and-Its-%3A-Shimizu/295ab392f0b72102e1ed3f3e8e4ab729ed47a540      

Advertisements

GIS map of the Paleozoic bedrock geology of Southern Ontario, by Derek Armstrong

Find more in the following link : http://www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mndmaccess/mndm_dir.asp?type=pub&id=MRD219 The geological unit number assigned to the polygon from the project legend, for example 1, 2, 5. Units are stratigraphic formations or in some cases groups as indicated in the legend.  

«Εντοπισμός και χαρτογράφηση των εδαφικών παραμορφώσεων στον αστικό ιστό της Αθήνας στην ζώνη των καλυμμένων ρεμάτων με χρήση δορυφορικής συμβολομετρίας»

Απόσπασμα από τη σημερινή παρουσίαση της υπό εξέλιξη επιστημονικής εργασίας με θέμα : "Εντοπισμός και χαρτογράφηση των εδαφικών παραμορφώσεων στον αστικό ιστό της Αθήνας στην ζώνη των καλυμμένων ρεμάτων με χρήση δορυφορικής συμβολομετρίας"✌️ Π. Κρασάκης, Σ. Καζάνα, Φ. Τσεν, Ν. Κούκουζας, Ι. Παρχαρίδης, Ε. Λέκκας  

Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Safekozani με θέμα : Ανίχνευση και χαρτογράφηση κινδύνου εδαφικής παραμόρφωσης στον αστικό ιστό της Αθήνας

Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες Safekozani 2018 με τίτλο  "ανίχνευση και χαρτογράφηση κινδύνου εδαφικής παραμόρφωσης στον αστικό ιστό της Αθήνας" /  "DETECTING AND MAPPING SPATIAL RISK DISTRIBUTION OF GROUND DEFORMATION INDUCED BY URBAN HIDDEN STREAMS: A CASE STUDY FROM ATHENS CITY CENTRE" Αναλυτικά το πόργραμμα του συνεδρίου … Continue reading Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Safekozani με θέμα : Ανίχνευση και χαρτογράφηση κινδύνου εδαφικής παραμόρφωσης στον αστικό ιστό της Αθήνας