Μοντελοποίηση και κατασκευή εργαλείου χωρικής ανάλυσης με στόχο την αυτοματοποίηση ροής εργασιών αλλά και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου

Μοντελοποίηση και κατασκευή εργαλείου χωρικής ανάλυσης με στόχο την αυτοματοποίηση ροής εργασιών αλλά και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου. Για παράδειγμα αποτελεί η μοντελοποίηση αναγνώρισης πιθανών περιοχών πτηνών με βάση τα είδη βλάστησης, την απόσταση από το οδικό δίκτυο, την μορφολογική κλίση και το υψόμετρο. Πηγή: http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/what-is-modelbuilder-.htm  

Advertisements

Κατασκευή 3D βάσης δεδομένων από υψηλής ανάλυσης εικόνες (DTM, Lidar) με σκοπό την εισαγωγή 3D/2D αντικειμένων

Κατασκευή 3D βάσης δεδομένων από υψηλής ανάλυσης εικόνες (DTM, Lidar) με σκοπό την εισαγωγή 3D/2D αντικειμένων. Πηγή Δεδομένων: http://www.arcgis.com/home/item.html?id=9957b7f50a7b43d588658b4a90b59c5a

Εκτίμηση και αποτύπωση κινδύνων με στόχο την ασφαλή διαχείριση στρατηγικών υποδομών με χρήση GIS ή GIScience

Εφαρμογή GIS για την ασφαλή διαχείριση υποδομών με βάση την εκτίμηση και αποτύπωση κινδύνων  

Δελτίο Τύπου Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Προσεγγιστική Εκτίμηση της Έκτασης Πλημμυρισμένων Περιοχών στην περιοχή του Δήμου Μάνδρας και Νέας Περάμου που εκδηλώθηκε στις 15/11/2017.

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τις περιοχές της ευρύτερης Δυτικής Αττικής, τονίζει τη σημασία της πρόληψης και της σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Κατασκευή μορφολογικού αναγλύφου από δεδομένα Lidar (LIght Detection And Ranging)

Κατασκευή μορφολογικού αναγλύφου από δεδομένα της τεχνικής Lidar (LIght Detection And Ranging) όπου βασίζεται κυρίως στην εκπομπή παλμικής ακτινοβολίας λέιζερ στην ατμόσφαιρα.

Εκπαίδευση σε θέματα Υδρολογικής ανάλυσης & εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου

Εκπαίδευση σε θέματα Υδρολογικής ανάλυσης & εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου με στόχο τον εντοπισμό περιοχών της συσσωρευτικής ροής  αλλά και της κατεύθυνσης των υδάτων.