Χαρτογράφηση εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη με χρήση δημοσιευμένων δεδομένων

  Πηγή Δεδομένων : https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/NYPD-Complaint-Data-Historic/qgea-i56i This dataset includes all valid felony, misdemeanor, and violation crimes reported to the New York City Police Department (NYPD) from 2006 to the end of last year (2017). For additional details, please see the attached data dictionary in the ‘About’ section.