Χαρτογράφηση εγκληματικότητας με χρήση της γλώσσας R στο San Francisco (περίοδος 2014)

Χαρτογράφηση εγκληματικότητας με χρήση της γλώσσας R στο San Francisco (περίοδο 2014). Περιοχές με κόκκινο (υψηλή εγκληματικότητα), περιοχές με μπλέ (χαμηλή).     Πηγή δεδομένων : ESRI

Αποτύπωση του ηφαιστειακού νησιού Κρακατόα ή Κρακατάου πριν (άνω εικόνα) και μετά (κάτω εικόνα) από την ηφαιστειακή έκρηξη στην Ινδονησία με χρήση δορυφορικών εικόνων Sentinel 1a

  Η σύγκριση με τη χρήση των δορυφορικών εικόνων Sentinel 1a - GRD αποτυπώνει την απώλεια μεγάλης περιοχής της ακτογραμμής που είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση υποθαλάσσιας κατολίσθησης και στη συνέχεια την δημιουργία του κύματος τσουνάμι.

Χρήση γεωμετρικής στρέβλωσης για τη σύμπτωση γεωλογικών φύλλων και ιστορικών χαρτών

Χρήση γεωμετρικής στρέβλωσης για τη σύμπτωση γεωλογικών φύλλων https://www.semanticscholar.org/paper/Rubber-sheeting-of-Historical-Maps-in-Gis-and-Its-%3A-Shimizu/295ab392f0b72102e1ed3f3e8e4ab729ed47a540      

«Εντοπισμός και χαρτογράφηση των εδαφικών παραμορφώσεων στον αστικό ιστό της Αθήνας στην ζώνη των καλυμμένων ρεμάτων με χρήση δορυφορικής συμβολομετρίας»

Απόσπασμα από τη σημερινή παρουσίαση της υπό εξέλιξη επιστημονικής εργασίας με θέμα : "Εντοπισμός και χαρτογράφηση των εδαφικών παραμορφώσεων στον αστικό ιστό της Αθήνας στην ζώνη των καλυμμένων ρεμάτων με χρήση δορυφορικής συμβολομετρίας"✌️ Π. Κρασάκης, Σ. Καζάνα, Φ. Τσεν, Ν. Κούκουζας, Ι. Παρχαρίδης, Ε. Λέκκας