Υψομετρικό Ανάγλυφο και Τοπογραφία Σελήνης σε χωρική ανάλυση 10 μέτρων

Υψομετρικό Ανάγλυφο και Τοπογραφία Σελήνης σε χωρική ανάλυση 10 μέτρων. Οι τιμές των υψομέτρων έχουν υπολογισθεί με βάση τη μέση ακτίνα της Σελήνης 1737400.0 m (περίπου το 30% της μέσης Γήινης ακτίνας)

Κατάλληλη επιλογή αριθμού κατηγοριών θεματικού χάρτη

Η κατάλληλη επιλογή αριθμού κατηγοριών θεματικού χάρτη συνήθως είναι από 5 - 9 . Η επιλογή εξαρτάται από : Το σκοπό του χάρτη (π.χ αν είναι κοντά στο μέσο όρο τιμών, υψηλότερα ή χαμηλότερα ) Την ομαδοποίηση των δεδομένων και την κατανομή τους αν παρουσιάζει ανομοιογένεια ή όχι (διασπορά) Κλίμακα του χάρτη Τύπος συμβόλων για … Συνέχεια ανάγνωσης Κατάλληλη επιλογή αριθμού κατηγοριών θεματικού χάρτη

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠIΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΩΝ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας ενσωματώνεται στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό του 2000, που τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ 17α/115/9/ΦΝ 275/7.8.2003 το Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003. Ο Χάρτης ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας που ισχύει σήμερα  κατηγοριοποιεί την Ελλάδα σε τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας.  Οι τιμές εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού είναι 0,16g (ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας g) για την πρώτη … Συνέχεια ανάγνωσης ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠIΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΩΝ

Χαρτογράφηση εγκληματικότητας με χρήση της γλώσσας R στο San Francisco (περίοδος 2014)

Χαρτογράφηση εγκληματικότητας με χρήση της γλώσσας R στο San Francisco (περίοδο 2014). Περιοχές με κόκκινο (υψηλή εγκληματικότητα), περιοχές με μπλέ (χαμηλή).     Πηγή δεδομένων : ESRI