«Εντοπισμός και χαρτογράφηση των εδαφικών παραμορφώσεων στον αστικό ιστό της Αθήνας στην ζώνη των καλυμμένων ρεμάτων με χρήση δορυφορικής συμβολομετρίας»

Απόσπασμα από τη σημερινή παρουσίαση της υπό εξέλιξη επιστημονικής εργασίας με θέμα : "Εντοπισμός και χαρτογράφηση των εδαφικών παραμορφώσεων στον αστικό ιστό της Αθήνας στην ζώνη των καλυμμένων ρεμάτων με χρήση δορυφορικής συμβολομετρίας"✌️ Π. Κρασάκης, Σ. Καζάνα, Φ. Τσεν, Ν. Κούκουζας, Ι. Παρχαρίδης, Ε. Λέκκας  

Advertisements

Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Safekozani με θέμα : Ανίχνευση και χαρτογράφηση κινδύνου εδαφικής παραμόρφωσης στον αστικό ιστό της Αθήνας

Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες Safekozani 2018 με τίτλο  "ανίχνευση και χαρτογράφηση κινδύνου εδαφικής παραμόρφωσης στον αστικό ιστό της Αθήνας" /  "DETECTING AND MAPPING SPATIAL RISK DISTRIBUTION OF GROUND DEFORMATION INDUCED BY URBAN HIDDEN STREAMS: A CASE STUDY FROM ATHENS CITY CENTRE" Αναλυτικά το πόργραμμα του συνεδρίου … Continue reading Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Safekozani με θέμα : Ανίχνευση και χαρτογράφηση κινδύνου εδαφικής παραμόρφωσης στον αστικό ιστό της Αθήνας