Χαρτογράφηση εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη με χρήση δημοσιευμένων δεδομένων

  Πηγή Δεδομένων : https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/NYPD-Complaint-Data-Historic/qgea-i56i This dataset includes all valid felony, misdemeanor, and violation crimes reported to the New York City Police Department (NYPD) from 2006 to the end of last year (2017). For additional details, please see the attached data dictionary in the ‘About’ section.

Earthquake 3D browser and timelapse video that shook California city on 5/7/2019

Earthquake 3D browser that shook California city on 5/7/2019 https://www.youtube.com/watch?v=TTHmK-u7gAQ&feature=youtu.be   Earthquake timlelapse that shook California city on 5/7/2019 https://www.youtube.com/watch?v=m4yqbwbk9Ho&feature=youtu.be   Data source : http://ds.iris.edu/

Υβριδική Αρχιτεκτονική Γεωχωρικών Δεδομένων

Υβριδική Αρχιτεκτονική Γεωχωρικών Δεδομένων. Παρόλα αυτά ως υβδρικά δεδομένα αναφέρονται οι συνδυασμοι / μετατροπές  διανυσματικών και ψηφιδωτών στοιχείων που αφορούν και ενέργειες αυτοσυσχέτισης τους. Η παρακάτω εργασία αφορά πολυκριτιριακή ανάλυση με υβριδική αρχιτεκτονική για τον εντοπισμό περιοχών καταλισθητικής επιδεκτικότητας reference : The Application of the Hybrid GIS Spatial Multi-Criteria Decision Analysis Best–Worst Methodology for Landslide … Συνέχεια ανάγνωσης Υβριδική Αρχιτεκτονική Γεωχωρικών Δεδομένων

Υψομετρικό Ανάγλυφο και Τοπογραφία Σελήνης σε χωρική ανάλυση 10 μέτρων

Υψομετρικό Ανάγλυφο και Τοπογραφία Σελήνης σε χωρική ανάλυση 10 μέτρων. Οι τιμές των υψομέτρων έχουν υπολογισθεί με βάση τη μέση ακτίνα της Σελήνης 1737400.0 m (περίπου το 30% της μέσης Γήινης ακτίνας)

Κατάλληλη επιλογή αριθμού κατηγοριών θεματικού χάρτη

Η κατάλληλη επιλογή αριθμού κατηγοριών θεματικού χάρτη συνήθως είναι από 5 - 9 . Η επιλογή εξαρτάται από : Το σκοπό του χάρτη (π.χ αν είναι κοντά στο μέσο όρο τιμών, υψηλότερα ή χαμηλότερα ) Την ομαδοποίηση των δεδομένων και την κατανομή τους αν παρουσιάζει ανομοιογένεια ή όχι (διασπορά) Κλίμακα του χάρτη Τύπος συμβόλων για … Συνέχεια ανάγνωσης Κατάλληλη επιλογή αριθμού κατηγοριών θεματικού χάρτη