Διοργάνωση Μαθημάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

08/12/15 – 11/12/15: Εκπαίδευση στελεχών του Ι.Γ.Μ.Ε στο λογισμικό ArcGIS ως Εισηγητής με θεματολογία, χρήση εργαλείων υδρολογικής ανάλυσης και ανάπτυξη εφαρμογής επιδεκτικότητας κατολισθήσεων με χρήση ArcGIS.
20/11/15 – 27/11/15: Εκπαίδευση μελών του ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ στο λογισμικό ArcGIS ως Εισηγητής με θεματολογία (Βασικά στοιχεία & παρουσίαση πλεονεκτημάτων & βασικών στοιχείων για τη δόμηση γεωγραφικών δεδομένων, την τοπολογία & τη θεματική οργάνωση γεωγραφικών δεδομένων).
11/10/10 – 15/10/10: Εκπαίδευση στελεχών του Ι.Γ.Μ.Ε στο λογισμικό ArcGIS ως Εισηγητής με θεματολογία (Βασικά στοιχεία & παρουσίαση πλεονεκτημάτων & βασικών στοιχείων για τη δόμηση γεωγραφικών δεδομένων, την τοπολογία & τη θεματική οργάνωση γεωγραφικών δεδομένων).
16/05/11 – 20/05/11: Εκπαίδευση στελεχών του Ι.Γ.Μ.Ε στο λογισμικό ArcGIS ως Εισηγητής με θεματολογία (Επεξεργασία Χωρικών & Περιγραφικών Δεδομένων, λειτουργίες – GEOPROCESSING, δημιουργία παραμετροποιημένης συμβολογίας & επιλογές αυτοματοποίησης δεδομένων).
18/09/13 – 22/02/14: Παράδοση Ιδιαίτερων μαθημάτων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων με ισοτροπικά μοντέλα, σε τεχνικές με πολυκριτιριακές αναλύσεις και σε μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης.

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

2009/2011 : Συνδρομή στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής ειδίκευσης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Πολυκρέτη Νικολέττα με τίτλο εργασίας  «Μελέτη πλημμυρικού κινδύνου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Εφαρμογή στην υδρολογική λεκάνη του ρέματος Παρατρέχος ή Περίτσι, στη Νήσο Νάξο» (Επιβλέπων Καθηγητής: Ευελπίδου Νικολέττα, Καθ. Ε.Κ.Π.Α). Εκφράζονται σχετικές θερμές ευχαριστίες στον πρόλογο της διατριβής ειδίκευσης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

2010: Επιμέλεια έκδοσης του δελτίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Τόμος XLII/II – 2008.