Μελέτες – Ερευνητικά Προγράμματα

2016-06/Σήμερα: Συνεργασία με Σ.Ε.Γ – Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, στο Ευρωπαϊκό Έργο CHPM2030 (“COMBINED HEAT, POWER AND METAL EXTRACTION FROM ULTRA-DEEP ORE BODIES ”), Έργο στα πλαίσια του Horizon2020.

2015-08/2016-03: Συνεργασία με Ι.Γ.Μ.Ε – Διεύθυνση Γεωθερμίας, στο Ευρωπαϊκό Έργο EstMap (“Energy Storage Mapping and Planning ”), Έργο σχετικά με την χαρτογράφηση θέσεων (υφιστάμενων, σχεδιασμένων ή και πιθανών) για την υπόγεια αποθήκευση διαφόρων μορφών ενέργειας μέσα σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς.

2015-03/2015-03: Τεχνική μελέτη γεωφυσικής έρευνας – υδρογεωλογικής καταλληλότητας κατασκευής δεξαμενών υγρών αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο της φαρμακευτικής βιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε, περιοχή Παλλήνη Αττικής.

2014-09/2014-12: Τεχνική μελέτη γεωφυσικής – γεωλογικής έρευνας, σε μεταλλευτικές παραχωρήσεις στην ΒΔ Τουρκία στην περιοχή Εσκί Σεχίρ, υπέρ Akdeniz Mineral Kaynakları A.Ş.

2014-06/2014-08: Τεχνική μελέτη γεωφυσικής – γεωλογικής έρευνας, στoν κεντρικό τομέα μεταξύ των παραχωρήσεων 17Β Μπεβενίστε & Φιρμ. 10 Ορμύλια-Μπεβενίστε στη θέση Γερακινής – Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

2014-01/2014-04: Τεχνική μελέτη γεωφυσικής – γεωλογικής έρευνας, στα Νότια-Δυτικά όρια της παραχώρησης Νο 86 – Θέση ΝΔ. Αγίας Τρίτης – Προκοπίου Β. Εύβοιας, υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

2014-01/2014-04: Τεχνική μελέτη Γεωτεχνικής καταλληλότητας σε πρανή τμήματος οδοποιίας, θέσης μεταξύ ’’Τρουμπέττα’’ – Σκριπερό, Βόρεια Κέρκυρα. Η τεχνική έκθεση είχε ως στόχο την γεωλογική – γεωτεχνική γνωμάτευση για την καταλληλότητα του χώρου στον οποίο έχουν παρατηρηθεί κατολισθήσεις και εστιάζονται σημεία επικινδυνότητας.

2014-01/2014-04: Υδρογεωλογική – γεωλογική μελέτη, για την Αναγνώριση του Φυσικού Πόρου (Φ.Π.) ως Ιαματικού «Χάρου Μπάνια» περιοχή Θειάφες της νήσου Μήλου, με αντικείμενο, ανάλυση γεωμορφολογικών κλιματικών – βιοκλιματικών. χαρακτηριστικών, χάραξη υδρογεωλογικών λεκανών, δημιουργία γεωθερμικού μοντέλου λειτουργίας του φυσικού πόρου, χάραξη ζωνών προστασίας φυσικού πόρου, καθώς και χαρτογραφική απόδοση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Π.Σ.).

2013-09/2013-11: Συνεργασία με Ι.Γ.Μ.Ε.M – Διεύθυνση Γεωθερμίας με θέμα «Ανάθεση εκπόνησης υδρογεωλογικών – γεωλογικών μελετών, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Αναγνώριση 15 Φυσικών Πόρων (Φ.Π.) ως Ιαματικών», με αντικείμενο, ανάλυση γεωμορφολογικών κλιματικών – βιοκλιματικών. χαρακτηριστικών, χάραξη υδρογεωλογικών λεκανών, δημιουργία γεωθερμικού μοντέλου λειτουργίας του φυσικού πόρου, χάραξη ζωνών προστασίας φυσικού πόρου, καθώς και χαρτογραφική απόδοση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Π.Σ.).

2011-06/2012: Συνεργασία με Ι.Γ.Μ.Ε – Διεύθυνση Γεωθερμίας στην εκπόνηση της μελέτης ‘ Υδρογεωλογική – Γεωλογική μελέτη για την αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικού στην περιοχή Αγ. Φωκά – Ανατολική Κω. Η συμμετοχή είχε ως στόχο τη δημιουργία και σύνταξη ψηφιοποιημένων χαρτών καθώς και την ανάπτυξη vector δεδομένων της ευρύτερης περιοχής στο λογισμικό ARC GIS.

2009-2010: Έργο ‘HydroEvia Ολοκληρωμένη Μελέτη Υδατικού Δυναμικού Ν. Εύβοιας’ με στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος λήψης αποφάσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα του υδατικού δυναμικού της περιοχής και εναρμονίζοντας την Νομαρχία Εύβοιας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Α. Εύβοιας.

2009-2010: Έργο «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Γαλατσίου». Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος GIS δεδομένων και εφαρμογών για το Δήμο Γαλατσίου.